بررسی فقهی و اقتصادی سود تضمین شده
37 بازدید
محل نشر: پژوهش های اجتماعی اسلامی (اندیشه حوزه) » بهار 1376 - شماره 8 (18 صفحه - از 149 ت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی