عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری در ایران
35 بازدید
محل نشر: جستارهای اقتصادی » پاییز و زمستان 1383 - شماره 2 (48 صفحه - از 109 تا 156)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی