بررسی فقهی و اقتصادی سود تضمین شده (علی الحساب) در سیستم بانکداری بدون ربا
37 بازدید
محل نشر: پژوهش های اجتماعی اسلامی (اندیشه حوزه) » تابستان 1375 - شماره 5 (32 صفحه - از 17
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی