سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه فردوسی مشهد 
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد 
 
 
همکاری علمی 
همکاری 
پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی 
ریاست 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مرکز پژوهشی اقتصاد شرق ایران و کشورهای همسایه 
عضویت 
 
 
همکاری علمی 
همکاری 
دانشکده‌ی علوم حدیث 
معاونت آموزشی و پژوهشی 
1377/07/30 
1382/07/30 
علمی و اجرائی 
همکاری 
شورای طرح و برنامه ی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 
عضویت 
 
 
همکاری علمی 
همکاری 
نمایندگی ولی فقیه 
نماینده بعثه مقام معظم رهبری 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دفتر مطالعات استراتژیک وزارت اقتصاد 
محقق 
 
 
همکاری علمی 
همکاری 
کمیته برگزاری کرسی های نظریه پردازی دانشگاه مشهد 
عضو 
 
 
همکاری علمی